Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus 

Mikä on työnohjaaja? Oletko sinä se, joka ottaa uudet työntekijät vastaan ja perehdytät? Ei, en ole. Usealle työnohjaus on vieras käsite. Työnohjaus on työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaaja auttaa sinua pohtimaan omaa työtäsi eri näkökulmista ja ohjaa sinua ohjaamaan työtäsi paremmin. Oman työn äärelle on hyvä jäädä pohtimaan esimerkiksi omia voimavaroja, vahvuuksia ja työn merkitystä. Työnohjaus soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Etätyönohjaus tapahtuu videopuhelun välityksellä esim. Teams. Työalueena Oulu ja lähialueet. Etäohjaus onnistuu ympäri Suomea.

Yksilöohjaus

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on mahdollista pohtia omia työhän liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan kanssa. Tavoitteena on ammatillisen osaamisen, motivoitumisen ja työhyvinvoinnin lisääminen sekä uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisy. Yksilötyönohjaus tapahtuu asiakkaan ja työnohjaajan kanssa kahdestaan. Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaajalla on salassapitovelvolisuus.

Ryhmäohjaus

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa ryhmän voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmätyönohjauksessa käsiteltäviä asioita voi olla asiakassuhteiden tai ryhmädynamiikan tarkastelua tai oman työotteen jakamista ja käsittelyä muiden kanssa. Ryhmätoiminta antaa mahdollisuuden uusien ja erilaisten näkökulmien saamisen.  Ryhmässä on salassapitovelvollisuus eli ryhmän sisällä käytyjä keskusteluja ei kerrota eteenpäin.

Valmennus/

Psyykkinen valmennus

Valmennus/Psyykkinen valmennus

Valmennuksen tavoitteena on kehittää itsetuntemusta ja psyykkisiä taitoja, auttaa saavuttamaan tavoitteita sekä muutoksia. Valmentaja auttaa asiakasta siinä, mitä on tarkoitus tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Valmennuksessa tärkeää on täydellinen luottamus valmentajan ja valmennettavan välillä. Valmennus on lyhyempi prosessi kuin työnohjaus. Psyykkinen valmennus on tavoitteellista työskentelyä liittyen  esim. ihmisen muutosprosessiin tai suorituskyvyn parantamiseen.


%d bloggaajaa tykkää tästä: